Phát triển thương hiệu Việt

 Các thương hiệu tiêu biểu SIT đang phát triển  đều có logo ở phía dưới các website của đối tác 
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Mầu thương hiệu: Trắng đỏ
Tên thương hiệu: VCCI Hải Phòng
Top1 Google: VCCI Hải Phòng

Mục tiêu: 
. Cung cấp thông tin các hoạt động nội bộ của VCCI Hải Phòng, 
. Chủ chương, chính sách của chính phủ
. Áp dụng công nghệ thông tin Xây dựng và phát triển các chương trình hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực Duyên Hải phía Bắc

 


HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN 

Mầu thương hiệu: Trắng đỏ
Tên thương hiệu: Neu.vn
Website: http://neu.vn
Top1 Google: Neu.vn

Mục tiêu: 
. Áp dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ trực tuyến học tập các ngôn ngữ và kỹ năng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất 
. Bổ trợ cho các chương trình liên kết ( SIT, EVE, SEP ... )

HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CĂN BẢN HẢI PHÒNG

Mầu thương hiệu: Trắng - Xanh lá cây
Tên thương hiệu: SEP

Mục tiêu:
. Phát triển thương hiệu chương trình SEP 
. Tăng lượng học viên có nhu cầu học tiếng anh căn bản tại Hải Phòng