Báo cáo người sử dụng Internet Thế giới


Báo cáo người sử dụng Internet Việt Nam


Hiện nay trên thế giới có khoảng 7.2 tỷ người trong đó có khoảng 3 tỷ người dùng Internet. Tại Việt Nam theo ước tính có khoảng 39.8 Triệu người dùng Internet chiếm 44% tổng số dân. Tốc độ tăng trưởng người dùng Internet của Việt Nam là 10% trong đó tốc độ tăng trưởng người dùng mạng xá hội là 40%. Trong tất cả các mạng xá hội hiện đang sử dụng tại Việt Nam mạng xã hội Facebook có số lượng người sủ dụng nhiều nhất chiếm 21% tổng số các mạng xá hội cộng lại.

. Sau khi phân tích dữ liệu báo cáo thống kê, Chương trình SIT đã chọn các sản phẩm của Facebook làm đối tác phát triển và truyền thông thương hiệu cho các doanh nghiệp. Tùy thuộc vào mỗi thương hiệu, sản phẩm và ngân sách chúng tôi tư vấn các chương trình quảng cáo trực tuyến qua mạng xá hội Facebook phù hợp.