. Mỗi ngày có 3,5 Tỷ lượt tìm kiếm trên, 1,2 nghìn tỷ lượt tìm kiếm một năm, tìm kiếm đa dạng các lĩnh vực khác nhau. 
. Trong số các công cụ tìm kiếm, 67% người sử dụng Internet dùng Google đây là lý do mà SIT lựa chọn các sản phẩm công nghệ của Google trong việc thiết lập các chương trình quảng cáo trực tuyến thương hiệu các doanh nghiệp
. Mỗi một thương hiệu chúng tôi sẽ tư vấn ứng dụng công nghệ google phù hợp để thương hiệu của bạn luôn được ưu tiên trên cỗ máy tìm kiếm google ( GMail, Google Adword, Google API, Google Map, Google CSE, Google Site, Google Alanytics, Google +, Google Driver, Google Calendar, Google Group .... )