I. STRATEGY BRAND
Chiến lược thương hiệu trực tuyến

• Nghiên cứu đánh giá thương hiệu 
• Tư vấn ra mắt thương hiệu mới 
 Tư vấn tái định vị thương hiệu 
• Tư vấn giải pháp truyền thông mở rộng thương hiệu 
• Tư vấn Xây dựng quy chế thương hiệu 
II. DESIGN STYLE BRAND

Thiết kế thương hiệu trực tuyến
• Mầu sắc thương hiệu ( số hóa mầu sắc )
• Đặt tên thương hiệu 
• Thiết kế logo 
• Sáng tác slogan 
• Bộ Nhận diện thương hiệu sản phẩm/dịch vụ 
( Catalogue, Profile, Poster, bag .. ) 

III. MAKETING BRAND
Quảng cáo truyền thông thương hiệu trực tuyến

• Website - Thương hiệu số doanh nghiệp
• Google Maketing 
• Facebook Maketing 
IV. REPORTING AND ANALYSIS
Báo cáo và phân tích thương hiệu trực tuyến 

• Báo cáo phân tích số lượng khách hàng truy cập Website
• Báo cáo phân tích hành vi khách hàng truy cập Website
• Báo cáo kết quả và phân tích hiệu qủa của các chương trình quảng cáo trực tuyến