I/ COLOR BRAND 
Mầu sắc thương hiệu trực tuyến

Định vị mầu sắc thương hiệu giúp tạo nên một phong cách, đặc trưng riêng của doanh nghiệp, tạo ấn tượng cho khách hàng và là tiền đề để xây dựng các hệ thống phát triển và nhận diện thương hiệu khác nhau

Nguyên tắc thiết kế mầu sắc của chúng tôi là không quá 03 mầu ( Mầu chủ đạo, điểm nhấn, và phụ trợ ), Tất cả các mầu sắc của doanh nghiệp phải được mã hõa bằng mã mầu để luôn luôn đảm bảo tính nhất quán mầu sắc thương hiệu của khách hàng


II/ LOGO BRAND
Hình ảnh thương hiệu trực tuyến 

Logo là hình ảnh, biểu trưng của doanh nghiệp để mọi khách hàng nhận biết các sản phẩm, dịch vụ được tạo ra từ thương hiệu nào.  Khi thiết kế phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định để đảm bảo dễ nhớ, dễ nhân bản, dễ phóng to và thu nhỏ.

Logo của chúng tôi có ý nghĩa như sau:
 . Hình tròn ở giữa: biểu trưng cho giá trị cốt lõi, điểm mạnh của chúng tôi
 . 6 hình vòng cung bao quanh: thể hiện sự chuyển động liên tục mang ý nghĩa luôn đổi mới và phát triển 
 . Hình tròn bao phủ toàn bộ: ý nghĩa là sự hoàn hảo 

Chúng tôi tập trung vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, sáng tạo, đổi mới để hướng tới các sản phẩm hoàn hảo. III/ SLOGAN BRAND
Ý nghĩa thương hiệu trực tuyến